11 Septembrie, 2023

Programul de Sporire a calificării managerilor (MTP) pentru Moldova este finanțat din mijloacele Ministerului Federal pentru Economiei și Acțiune Climatica German (BMWK – www.bmwk.de) iar administrarea programului a fost delegată către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ – www.giz.de) și implementată în Moldova de Camera de Comerț și Industrie. Programul MTP a fost conceput să promoveze în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM) și este un instrument important în promovarea relațiilor și colaborării economice între cele două state (Germania-Moldova). Programul oferă participanţilor posibilitatea de a cunoaşte piaţa germană, a stabili legături de afaceri cu firme germane şi a construi parteneriate pe termen lung, atît cu companiile germane cît și cu cele din alte participante la program. Programul MTP este activ în Moldova din 2009 și pînă în prezent au aplicat la acest proiect peste 360 de manageri (top și midle) din Moldova. Asociația INVENT MOLDOVA , care din 2010 a creat o platformă de comunicare și menținere a relațiilor cu toți ALUMNI, susține cu vehemență continuarea acestui program și îndeamnă managerii din SME să  aplice la acest program sau să delege managerii de departamente pentru a crește și perfecționa calitatea activității și personalului implicat în procesele importante din cadrul companiilor pe care le gestionează. INVENT MOLDOVA promovează un antreprenoriat de calitate și asumat, iar aceste programe schimbă viziuni, cresc valori și potențiale de dezvoltare profesională. #inventmoldova #gizprogramme #bmwk